Våra stugor och hus

 

Fjällstugor och hus
Fjällstugor-boende i fjällmiljö en bit bort från backen.

Offers

Deals
Erbjudanden och
sista minuten deals.

Reviews

Recensioner
Läs vad gäster
tycker om husen.


Bokningsvillkor.

VAD GÄLLER NÄR JAG BOKAR EN STUGA ELLER LÄGENHET

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. 

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig uthyrare är: Boka Vemdalen AB (559157-9478)

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT

- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Den sänds alltid via mail och den mailadress som du angivit vid bokningen.
- du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas senast ankomstdagen under förutsättning att slutbetalning av hyran är gjord.
- stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. 
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera stugan/lägenheten från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftats. Om du beställt  städning gäller kl 10.00 avresedagen.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

NÄR SKALL JAG BETALA

Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25 % av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat mindre än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 7 dagar. Om du bokat mindre än 20 dagar i förväg ska hyran betalas omgående och vi accepterar bara betalning via Swish. Fullgjord betalning gäller för den dag vi erhållit pengarna. 

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA

Du avbokar via email till [email protected]. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 45 dagar före avtalad ankomst behåller vi anmälningsavgiften.
Om du avbokar 44 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala hela hyran.
Om du redan hunnit betala mer än vad du vid en avbokning blir skyldig att betala, återbetalar vi mellanskillnaden så snart som möjligt.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet).

a) för boenden som avbokas 25 dagar före eller tidigare återbetalas boendet till gästen med undantag för avgiften för avbeställningskydd och expeditionsavgift.
b) för boenden som avbokas 24 dagar eller senare, fram till dagen före ankomstdag med giltig avbokningsorsak enligt avbokningsvillkor nedan, återbetalas boendet med undantag för avgiften för avbeställningskydd och expeditionsavgift.
c) för boende som avbokas 24 dagar eller senare fram till dagen före ankomstdag där giltig avbokningsorsak saknas görs ej återbetalning till gästen.

AVBOKNINGSVILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
d) fram till 25 dagar före ankomst kan avbokning ske utan giltigt orsak och intyg.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER

Om du har klagomål på ditt boende i samband med ankomst ska du framföra detta till oss snarast möjligt men senast dagen efter ankomst dagen.
Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det 24h. 
OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de fem första dagarna av hyrestiden till oss kan ej beaktas efter hyrestidens slut.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe avseende hyresperson och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en ombokningsavgift på 595 kronor).

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Vi har generellt 18-års åldersgräns för bokning, vissa hus har andra åldersgränser, se beskrivning av objektet. Vi har störningsjour och efter anmälan och en varning har vi rätt säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan och ingen återbetalning görs av kvarstående dagar av hyresperioden. Detta gäller också om gästen har uppgett felaktig ålder.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad som är angivet som maxantal gäster i huset. Överträdelser av bestämmelser om rök och husdjurfritt medför saneringskostnad. Ni är ersättningskyldiga till fastighetsägare om det varit fler personer i huset.
Vissa hus erbjuder extra-bädd och dessa är endast anpassade för barn och kan endast bokas för barn.
Du måste städa ordentligt före avresan. Se städanvisningar och protokoll som du får vid ankomst via vår bokningslänk.
Om du underlåter att städa ordentligt kommer vi att debitera er en avgift på minst 1 500 kr (beroende på storlek av hus) för städning. I tillägg debiterar vi en jouravgift om 500 kronor eftersom städning inte varit bokad och därmed inte kunnat planeras av oss.
Nyckel hämtas på av oss i bokningsbekräftelsen angiven plats.
Stugan disponeras från kl. 16:00 ankomstdagen till kl. 11:00 avresedagen. Om du beställt städning gäller avresa kl. 10:00.
Gästen tar själv med sänglinne, handdukar, toalettpapper, hushållspapper, diskmedel och diskmaskinsmedel/tabletter.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, vattenskada eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten samt expeditionsavgift om 500 kr. Vi ersätter inte kostnader som du haft eller som uppstår som en följd av att vistelsen avbryts i förtid. 

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Boka Vemdalen AB följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

ALLERGIKER

Förmedlaren fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster - i strid med gällande bestämmelser - kan ha rökt eller medfört husdjur till stugan.

ÖVRIGT

Vi reserverar oss för prisändringar och ev. fel på denna site.

Vi önskar er en trevlig vistelse i Vemdalen!