Våra stugor och hus

Ski in, ski out
Bo mitt i skidbacken! Slipp bil till och från liftsystemet.  

Fjällstugor och hus
Fjällstugor-boende i fjällmiljö en bit bort från backen.

Offers

Deals
Erbjudanden och
sista minuten deals.

Reviews

Recensioner
Läs vad gäster
tycker om husen.


VAD GÄLLER NÄR JAG BOKAR EN STUGA ELLER LÄGENHET?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig uthyrare är: 247-Vemdalen AB, ägare: Fredrik Albelin

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT

- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning sänds oftast via mail.
- du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
- stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull.)
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera stugan/lägenheten från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftats. 

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

NÄR SKALL JAG BETALA?

Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25 % av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 5 dagar, dock senast dagen före ankomsten. Som betalning gäller endast den dag vi erhållit pengarna. Vid "sista minuten-bokning" = kortare tid än en vecka, skall hela beloppet betalas omgående.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på högst 500 kronor.
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.
Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kronor.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kronor per stuga/lägenhet  för delvecka och 400:- för helveckobokning och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet resp. utan någon extra kostnad).

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.
I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.
Om du har klagomål skall du framföra detta till värden eller dennes ställföreträdare snarast möjligt. Helst inom ett dygn från ankomst dagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det.
Anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande göras till förmedlaren inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och bör avfattas skriftligt.
OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de fem första dagarna av hyrestiden till stugägaren, dennes ombud eller till stugförmedlaren, kan ej beaktas efter hyrestidens slut.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en avbokningsavgift på 200 kronor).

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Vi har generellt 18-års åldersgräns för bokning, vissa hus har andra åldersgränser, se beskrivning av objektet. Vi har störningsjour och efter anmälan och en varning har vi rätt säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan och ingen återbetalning görs av kvarstående dagar av hyresperioden. Detta gäller även om gästen har uppgett felaktig ålder.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad som är angivet som maxantal gäster i huset. Överträdelser av bestämmelser om rök och husdjurfritt medför saneringskostnad. Ni är ersättningskyldiga till fastighetsägare om det varit fler personer i huset. Vissa hus erbjuder extra-bädd och dessa är endast anpassade för barn och kan endast bokas för barn.
Du måste städa ordentligt före avresan. Se städanvisningar och protokoll som finns i huset och som ska lämnas in vid avresa. Om du missar detta kommer vi att debitera er en avgift på minst 1500:- (beroende på storlek av hus) och städa inför kommande gäst.
Sopor och ev aska från öppen spis/braskamin skall avlägnas.
Nyckel hämtas på i bokningsbekräftelsen angiven plats.
Stugan disponeras från 16:00 ankomstdagen till 11:00 avresedagen.
I stugan finns köksutrustning, kuddar, filtar eller täcken för i stugbeskrivningen angivet antal gäster.
Gästen tar själv med sänglinne, handdukar samt toalettpapper och diskmedel.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS:

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Vemdalens Stugservice följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

ALLERGIKER:

Förmedlaren fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster - i strid med gällande bestämmelser - kan ha rökt eller medfört husdjur till stugan.

Förbehåll för prisändringar och ev. fel på denna site.
Vi hoppas du får en trevlig vistelse i Vemdalen/Björnrike/Storhogna.